Summa poäng 112 99 96 102 86 83 127 85 122 84 78 108
 Datum Grupp Match Resultat Björn
Nilsson
Börje
Norlund
Lars
Olofsson
Andreas
Olsson
Jonas
Olsson
Linn
Olsson
Yashin
Pacha Maldonado
Roger
Paling
Jesper
Peterson
Lasse
Peterson (1)
Lasse
Peterson (2)
Markus
Peterson
 20 november A Qatar-Ecuador 0-2 2   1-1 X 1-1 X 0-1 2 0-3 2 1-1 X 2-1 1 1-1 X 0-1 2 0-0 X 0-2 2 2-2 X 0-1 2
 21 november B England-Iran 6-2 1   2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 3-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 3-0 1 1-0 1
 21 november A Senegal-Nederländerna 0-2 2   1-2 2 2-2 X 0-1 2 1-2 2 1-1 X 1-1 2 0-2 2 1-2 2 1-1 X 2-2 X 1-1 X 0-1 2
 21 november B USA-Wales 1-1 X   1-1 X 0-1 2 2-0 1 1-1 2 1-0 1 1-0 X 2-1 1 2-2 X 1-1 X 1-1 X 2-1 1 1-1 X
 22 november C Argentina-Saudiarabien 1-2 2   3-0 1 3-0 1 3-0 1 4-0 1 2-1 1 3-0 1 3-0 1 3-0 1 3-0 1 3-0 1 3-0 1 2-0 1
 22 november D Danmark-Tunisien 0-0 X   1-1 X 2-0 1 2-1 1 3-1 1 0-1 2 2-2 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 3-1 1 1-0 1
 22 november C Mexiko-Polen 0-0 X   1-0 1 1-1 X 1-2 2 1-1 1 2-1 1 1-1 2 2-1 1 1-1 X 1-1 X 1-1 X 2-2 X 1-1 X
 22 november D Frankrike-Australien 4-1 1   2-0 1 3-0 1 1-0 1 2-1 1 1-1 X 2-1 1 3-0 1 1-0 1 2-0 1 3-1 1 2-1 1 2-0 1
 23 november F Marocko-Kroatien 0-0 X   1-1 X 1-1 X 0-2 2 0-1 X 1-0 1 1-1 X 1-2 2 0-1 2 1-1 X 1-2 2 1-1 X 1-2 2
 23 november E Tyskland-Japan 1-2 2   3-0 X 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 X 3-1 1 1-1 X 1-1 X 2-2 X 2-1 1 2-0 1
 23 november E Spanien-Costa Rica 7-0 1   2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-1 1 2-0 1 1-0 1 3-0 1 1-0 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 2-0 1
 23 november F Belgien-Kanada 1-0 1   2-1 1 1-1 X 1-0 1 3-0 1 1-0 1 1-0 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1
 24 november G Schweiz-Kamerun 1-0 1   1-1 X 2-1 1 1-1 X 2-2 2 0-1 2 0-1 1 2-1 1 2-2 X 2-1 1 1-2 2 2-2 X 1-0 1
 24 november H Uruguay-Sydkorea 0-0 X   2-0 1 2-0 1 1-0 1 3-1 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 1-1 X 2-1 1 2-0 1
 24 november H Portugal-Ghana 3-2 1   2-2 X 2-1 1 2-1 1 1-1 1 1-1 X 2-0 1 2-1 1 1-0 1 2-1 1 3-1 1 2-1 1 2-1 1
 24 november G Brasilien-Serbien 2-0 1   2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 1-0 1 2-1 X 2-1 1 3-0 1 2-1 1 3-1 1 3-1 1 2-1 1
 25 november B Wales-Iran 0-2 2   2-2 X 1-0 1 1-0 1 2-0 1 1-1 X 1-0 X 1-1 X 2-0 1 1-1 X 2-1 1 2-1 1 1-1 X
 25 november A Qatar-Senegal 1-3 2   0-0 2 1-2 2 0-2 2 0-2 2 1-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 1-2 2 1-1 X 0-2 2
 25 november A Nederländerna-Ecuador 1-1 X   2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 1-1 1 1-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 1-1 X 1-2 2 1-1 X
 25 november B England-USA 0-0 X   2-1 1 2-0 1 1-1 X 3-0 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-1 1 3-1 1 3-1 1 2-1 1
 26 november D Tunisien-Australien 0-1 2   2-1 1 1-1 X 0-1 2 1-2 X 1-1 X 1-1 1 2-0 1 1-1 X 0-1 2 1-2 2 1-1 X 1-1 X
 26 november C Polen-Saudiarabien 2-0 1   1-1 X 2-1 1 2-0 1 2-0 1 0-1 2 1-0 1 3-0 1 3-0 1 2-0 1 3-1 1 3-1 1 2-0 1
 26 november D Frankrike-Danmark 2-1 1   3-1 1 1-1 X 1-1 X 2-1 1 2-1 1 1-1 1 2-2 X 2-1 1 1-2 2 1-2 2 2-2 X 1-1 X
 26 november C Argentina-Mexiko 2-0 1   2-1 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-2 1 3-1 1 2-0 1 2-1 1 3-1 1 3-1 1 3-0 1
 27 november E Japan-Costa Rica 0-1 2   1-1 X 0-1 2 0-1 2 1-1 2 1-1 X 2-1 1 2-0 1 1-0 1 1-1 X 2-0 1 2-1 1 0-0 X
 27 november F Belgien-Marocko 0-2 2   2-0 1 2-2 X 2-1 1 2-0 1 2-1 1 1-0 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1
 27 november F Kroatien-Kanada 4-1 1   1-0 1 1-1 X 2-0 1 2-1 1 1-0 1 1-0 X 3-0 1 2-0 1 2-0 1 1-2 2 1-1 X 1-1 X
 27 november E Spanien-Tyskland 1-1 X   1-1 X 2-2 X 1-2 2 1-1 1 1-2 2 1-2 2 1-1 X 0-0 X 1-1 X 1-0 1 1-1 X 1-2 2
 28 november G Kamerun-Serbien 3-3 X   0-0 X 1-2 2 2-0 1 2-2 1 1-0 1 0-1 2 1-2 2 3-2 1 1-2 2 1-2 2 1-2 2 0-1 2
 28 november H Sydkorea-Ghana 2-3 2   1-2 2 1-2 2 0-1 2 1-2 2 0-1 2 1-1 1 0-2 2 0-2 2 1-1 X 1-0 1 1-1 X 0-0 X
 28 november G Brasilien-Schweiz 1-0 1   3-1 1 1-1 X 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 3-0 1 2-1 1
 28 november H Portugal-Uruguay 2-0 1   1-1 X 1-2 2 0-1 2 1-2 X 1-2 2 1-1 X 2-1 1 0-1 2 1-1 X 2-1 1 1-2 2 1-1 X
 29 november A Nederländerna-Qatar 2-0 1   2-0 1 2-0 1 1-0 1 3-0 1 1-0 1 3-0 1 4-0 1 2-0 1 3-0 1 3-1 1 2-1 1 3-0 1
 29 november A Ecuador-Senegal 1-2 2   1-2 2 1-2 2 2-1 1 1-1 2 1-1 X 0-1 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2 2-2 X 2-1 1 2-2 X
 29 november B Wales-England 0-3 2   1-3 2 1-1 X 0-1 2 1-2 2 0-2 2 0-1 2 0-2 2 1-1 X 0-2 2 1-1 X 1-2 2 0-1 2
 29 november B Iran-USA 0-1 2   0-0 X 1-0 1 0-2 2 1-2 2 1-2 2 0-0 2 2-2 X 0-2 2 1-1 X 1-2 2 1-2 2 0-1 2
 30 november D Tunisien-Frankrike 1-0 1   1-3 2 0-2 2 0-1 2 1-3 2 1-2 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 0-2 2 1-3 2 1-2 2 1-2 2
 30 november D Australien-Danmark 1-0 1   1-2 2 1-3 2 0-1 2 0-1 2 1-1 X 1-2 2 0-3 2 1-2 2 1-2 2 1-3 2 0-2 2 1-2 2
 30 november C Polen-Argentina 0-2 2   0-2 2 1-2 2 1-2 2 1-2 2 1-2 2 0-1 2 0-2 2 1-1 X 1-1 X 1-3 2 2-3 2 1-1 X
 30 november C Saudiarabien-Mexiko 1-2 2   1-3 2 1-2 2 0-3 2 0-2 2 1-0 1 1-1 2 1-2 2 0-2 2 0-2 2 1-2 2 1-1 X 0-2 2
 1 december F Kroatien-Belgien 0-0 X   0-0 X 1-2 2 1-1 X 1-2 X 0-1 2 1-1 X 2-2 X 1-3 2 1-1 X 1-1 X 1-2 2 1-1 X
 1 december F Kanada-Marocko 1-2 2   1-2 2 1-1 X 0-1 2 11-2 2 1-1 X 1-0 1 1-2 2 0-0 X 0-2 2 2-0 1 2-0 1 0-1 2
 1 december E Japan-Spanien 2-1 1   1-3 2 0-2 2 0-2 2 0-3 2 0-2 2 0-1 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2 1-1 X 1-2 2 0-2 2
 1 december E Costa Rica-Tyskland 2-4 2   0-2 2 0-1 2 1-2 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 0-3 2 0-2 2 1-2 2 1-2 2 1-3 2 0-2 2
 2 december H Sydkorea-Portugal 2-1 1   1-3 2 0-2 2 0-1 2 0-1 2 1-2 2 0-1 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 1-1 X 1-2 2 0-1 2
 2 december H Ghana-Uruguay 0-2 2   1-2 2 1-2 2 0-3 2 2-2 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2 2-3 2 0-2 2 2-1 1 2-2 X 1-1 X
 2 december G Kamerun-Brasilien 1-0 1   0-2 2 1-3 2 1-2 2 1-3 2 1-3 2 0-3 2 0-3 2 1-3 2 0-3 2 1-3 2 1-3 2 1-3 2
 2 december G Serbien-Schweiz 2-3 2   0-1 2 1-2 2 1-2 2 2-1 1 2-2 X 1-0 1 2-1 1 0-1 2 1-1 X 2-1 1 2-1 1 2-1 1
 Tippade lag 1-4 Grupp A Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.Nederländ.EcuadorEcuadorNederländ.
SenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalNederländ.Nederländ.Ecuador
EcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorSenegalQatarSenegal
QatarQatarQatarQatarQatarQatarQatarQatarQatarQatarQatarSenegalQatar
 Tippade lag 1-4 Grupp B EnglandEnglandEnglandUSAEnglandEnglandEnglandEnglandEnglandEnglandEnglandEnglandEngland
USAUSAIranEnglandUSAIranUSAUSAUSAUSAWalesUSAUSA
IranWalesWalesWalesWalesUSAWalesIranWalesIranUSAWalesWales
WalesIranUSAIranIranWalesIranWalesIranWalesIranIranIran
 Tippade lag 1-4 Grupp C ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina
PolenMexikoMexikoMexikoMexikoMexikoPolenMexikoPolenPolenPolenPolenPolen
MexikoPolenPolenPolenPolenSaudiarabienMexikoPolenMexikoMexikoMexikoMexikoMexiko
SaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienPolenSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabienSaudiarabien
 Tippade lag 1-4 Grupp D FrankrikeFrankrikeDanmarkDanmarkFrankrikeFrankrikeFrankrikeFrankrikeFrankrikeDanmarkDanmarkDanmarkFrankrike
AustralienDanmarkFrankrikeFrankrikeDanmarkAustralienDanmarkDanmarkDanmarkFrankrikeFrankrikeFrankrikeDanmark
TunisienTunisienTunisienAustralienTunisienDanmarkTunisienTunisienAustralienAustralienAustralienAustralienTunisien
DanmarkAustralienAustralienTunisienAustralienTunisienAustralienAustralienTunisienTunisienTunisienTunisienAustralien
 Tippade lag 1-4 Grupp E JapanTysklandSpanienTysklandTysklandTysklandTysklandSpanienSpanienSpanienSpanienSpanienTyskland
SpanienSpanienTysklandSpanienSpanienSpanienSpanienTysklandTysklandTysklandJapanTysklandSpanien
TysklandCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaJapanJapanJapanJapanJapanTysklandJapanCosta Rica
Costa RicaJapanJapanJapanJapanCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaCosta RicaJapan
 Tippade lag 1-4 Grupp F MarockoBelgienMarockoBelgienBelgienBelgienKroatienBelgienBelgienBelgienBelgienBelgienBelgien
KroatienKroatienBelgienKroatienKroatienMarockoBelgienKroatienKroatienKroatienKanadaKanadaKroatien
BelgienMarockoKanadaMarockoMarockoKroatienKanadaMarockoMarockoMarockoKroatienKroatienMarocko
KanadaKanadaKroatienKanadaKanadaKanadaMarockoKanadaKanadaKanadaMarockoMarockoKanada
 Tippade lag 1-4 Grupp G BrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienBrasilien
SchweizSchweizSchweizKamerunSchweizKamerunSerbienSerbienSchweizSerbienSerbienSerbienSerbien
KamerunKamerunKamerunSchweizKamerunSchweizSchweizSchweizKamerunSchweizKamerunKamerunSchweiz
SerbienSerbienSerbienSerbienSerbienSerbienKamerunKamerunSerbienKamerunSchweizSchweizKamerun
 Tippade lag 1-4 Grupp H PortugalUruguayUruguayPortugalUruguayUruguayUruguayPortugalUruguayPortugalPortugalUruguayPortugal
SydkoreaPortugalGhanaUruguayPortugalPortugalPortugalUruguayPortugalUruguaySydkoreaPortugalUruguay
UruguayGhanaPortugalGhanaGhanaGhanaSydkoreaGhanaGhanaSydkoreaGhanaGhanaGhana
GhanaSydkoreaSydkoreaSydkoreaSydkoreaSydkoreaGhanaSydkoreaSydkoreaGhanaUruguaySydkoreaSydkorea
 Vilka lag går till kvartsfinal? Nederländ.ArgentinaArgentinaNederländ.ArgentinaArgentinaFrankrikeArgentinaNederländ.ArgentinaDanmarkDanmarkArgentina
ArgentinaBrasilienBrasilienArgentinaBrasilienBelgienBrasilienNederländ.ArgentinaNederländ.EnglandEnglandNederländ.
FrankrikeTysklandDanmarkDanmarkEnglandBrasilienTysklandSpanienFrankrikeEnglandEcuadorEcuadorTyskland
EnglandSpanienFrankrikeSenegalFrankrikeEnglandEnglandBrasilienSpanienDanmarkArgentinaArgentinaBrasilien
KroatienNederländ.EnglandTysklandNederländ.FrankrikeSerbienEnglandSenegalSpanienBelgienTysklandEngland
BrasilienUruguayTysklandSpanienSpanienSpanienUruguayFrankrikeBrasilienBrasilienPortugalSerbienFrankrike
MarockoFrankrikeSpanienBrasilienUruguayTysklandArgentinaTysklandBelgienTysklandKanadaSpanienSpanien
PortugalSenegalUruguayKamerunSenegalUruguayBelgienPortugalUruguaySerbienBrasilienBrasilienSerbien
 Vilka lag går till semifinal? KroatienBrasilienArgentinaArgentinaBrasilienArgentinaEnglandArgentinaNederländ.ArgentinaDanmarkEnglandArgentina
ArgentinaNederländ.SpanienSenegalEnglandTysklandBrasilienBrasilienSpanienBrasilienArgentinaArgentinaBrasilien
MarockoFrankrikeTysklandTysklandFrankrikeBrasilienArgentinaTysklandBrasilienEnglandBelgienTysklandSpanien
FrankrikeSpanienFrankrikeBrasilienArgentinaEnglandTysklandFrankrikeUruguayTysklandBrasilienBrasilienEngland
 Vilka lag går till bronsmatch? KroatienNederländ.SpanienSenegalArgentinaTysklandEnglandBrasilienSpanienBrasilienArgentinaEnglandBrasilien
MarockoSpanienFrankrikeTysklandFrankrikeEnglandArgentinaFrankrikeUruguayEnglandBelgienTysklandSpanien
 Vilka lag går till final? ArgentinaBrasilienArgentinaArgentinaBrasilienArgentinaBrasilienArgentinaNederländ.ArgentinaDanmarkArgentinaArgentina
FrankrikeFrankrikeTysklandBrasilienEnglandBrasilienTysklandTysklandBrasilienTysklandBrasilienBrasilienEngland
 Bronsmedaljör Nederländ.SpanienTysklandFrankrikeTysklandArgentinaBrasilienUruguayBrasilienArgentinaEnglandBrasilien
 Världsmästare ArgentinaBrasilienTysklandBrasilienBrasilienBrasilienBrasilienArgentinaBrasilienArgentinaBrasilienArgentinaArgentina
 Hur många matcher i slutspelet går till förlängning?475653386664
 Hur många matcher i slutspelet går till straffar?443332234332
 Hur många mål görs i slutspelet?Högst 43Minst 44Högst 43Högst 43Högst 43Minst 44Högst 43Högst 43Minst 44Minst 44Minst 44Högst 43
 Gör båda lagen mål i finalmatchen?JaJaNejJaJaJaJaJaJaJaJaJa
 Hur många mål görs det i finalmatchen?332343332343
 Hur många hat-tricks blir det i turneringen?Inga1Inga2 eller flerIngaInga2 eller flerInga2 eller fler2 eller fler2 eller flerInga
 Björn
Nilsson
Börje
Norlund
Lars
Olofsson
Andreas
Olsson
Jonas
Olsson
Linn
Olsson
Yashin
Pacha Maldonado
Roger
Paling
Jesper
Peterson
Lasse
Peterson (1)
Lasse
Peterson (2)
Markus
Peterson
 Summa poäng112 99 96 102 86 83 127 85 122 84 78 108