Summa poäng 8 3 7 3 5 6 4 8 7 12 5 6
 Datum Grupp Match Resultat Markus
Peterson
Peter
Ring
Anders
Rundkvist
Kristina
Rundkvist
Sebastian
Rydström
Tommy
Sahl
Jerker
Samper
Karin
Sandbrink (1)
Karin
Sandbrink (2)
Karin
Sandbrink (3)
Karin
Sandbrink (4)
Christoffer
Sandström
 11 juni A Turkiet-Italien 0-3 2   1-2 2 1-1 X 1-1 X 1-3 2 0-1 2 1-2 2 1-2 2 1-3 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2 1-2 2
 12 juni A Wales-Schweiz 1-1 X   0-1 2 0-0 X 1-1 X 2-1 1 1-0 X 1-2 2 2-3 2 1-1 X 1-1 X 1-1 X 0-0 X 0-1 2
 12 juni B Danmark-Finland 0-1 2   3-0 1 2-1 1 3-0 1 3-2 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-1 1 3-1 1 1-0 1 2-0 1
 12 juni B Belgien-Ryssland 3-0 1   2-0 1 2-0 1 2-2 X 1-1 X 4-1 1 3-1 1 2-1 1 3-1 1 2-2 X 3-1 1 3-1 1 3-1 1
 13 juni D England-Kroatien 1-0 1   1-0 1 1-1 X 2-1 1 2-3 2 2-1 X 2-1 1 2-2 X 1-2 2 2-1 1 2-1 1 1-1 X 1-0 1
 13 juni C Österrike-N.Makedonien 3-1 1   3-0 1 0-0 X 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 3-0 1 2-1 1 0-0 X 2-1 1 3-0 1 1-1 X
 13 juni C Holland-Ukraina 3-2 1   2-1 1 1-0 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-1 1 1-0 1 2-1 1 4-1 1 3-2 1 2-0 1 1-1 X
 14 juni D Skottland-Tjeckien 0-2 2   0-0 X 2-1 1 1-1 X 2-2 X 2-1 1 1-2 2 1-1 X 1-0 1 2-2 X 1-0 1 1-0 1 1-1 X
 14 juni E Polen-Slovakien -   1-0 1 1-1 X 2-0 1 1-2 2 1-1 1 2-0 1 3-1 1 0-1 2 2-1 1 1-1 X 0-0 X 2-1 1
 14 juni E Spanien-Sverige -   2-1 1 2-1 1 3-1 1 2-2 X 1-1 1 1-0 1 1-2 2 2-1 1 1-1 X 2-1 1 2-1 1 1-1 X
 15 juni F Ungern-Portugal -   0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-2 2 0-3 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 0-1 2 0-3 2
 15 juni F Frankrike-Tyskland -   2-2 X 1-1 X 1-1 X 3-3 X 1-0 X 2-1 1 2-0 1 2-2 X 3-3 X 2-2 X 3-3 X 2-1 1
 16 juni B Finland-Ryssland -   0-2 2 0-2 2 1-2 2 1-3 2 1-2 2 1-1 X 1-1 X 1-2 2 1-2 2 1-2 2 0-2 2 1-2 2
 16 juni A Turkiet-Wales -   2-0 1 1-0 1 1-1 X 2-1 1 2-1 2 2-1 1 2-2 X 1-2 2 0-2 2 0-0 X 1-0 1 3-1 1
 16 juni A Italien-Schweiz -   1-1 X 1-0 1 1-2 2 3-1 1 1-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0 1 3-0 1 3-0 1 2-0 1 2-0 1
 17 juni C Ukraina-N.Makedonien -   2-0 1 2-2 X 1-2 2 2-0 1 1-0 1 1-0 1 1-0 1 3-0 1 2-2 X 2-0 1 1-0 1 1-0 1
 17 juni B Danmark-Belgien -   0-3 2 1-1 X 1-1 X 3-1 1 1-3 2 1-2 2 1-3 2 1-2 2 0-0 X 1-2 2 1-2 2 1-2 2
 17 juni C Holland-Österrike -   1-1 X 1-1 X 2-1 1 2-1 1 2-0 1 3-1 1 2-1 1 2-0 1 2-0 1 4-1 1 3-2 1 2-1 1
 18 juni E Sverige-Slovakien -   2-0 1 2-0 1 1-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0 1 3-0 1 1-0 1 3-0 1 2-1 1 1-0 1 2-0 1
 18 juni D Kroatien-Tjeckien -   2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-1 1 1-1 X 2-0 1 3-0 1 3-1 1 3-0 1 2-1 1 2-1 1
 18 juni D England-Skottland -   3-1 1 0-1 2 2-2 X 2-2 X 2-1 X 2-0 1 1-1 X 2-0 1 2-2 X 1-0 1 3-2 1 2-0 1
 19 juni F Ungern-Frankrike -   0-2 2 1-3 2 1-2 2 1-3 2 0-3 2 0-3 2 0-2 2 1-3 2 1-2 2 1-3 2 0-3 2 0-3 2
 19 juni F Portugal-Tyskland -   1-1 X 2-2 X 1-2 2 3-2 1 1-1 1 2-2 X 3-1 1 1-1 X 3-3 X 1-1 X 1-3 2 2-1 1
 19 juni E Spanien-Polen -   1-1 X 2-0 1 2-1 1 2-0 1 2-1 1 2-1 1 2-2 X 2-1 1 1-0 1 2-0 1 2-1 1 2-0 1
 20 juni A Italien-Wales -   3-0 1 1-0 1 2-2 X 2-0 1 1-0 1 2-0 1 1-0 1 1-0 1 1-1 X 2-0 1 1-1 X 3-0 1
 20 juni A Schweiz-Turkiet -   0-0 X 1-1 X 3-1 1 1-1 X 1-2 X 2-1 1 2-1 1 2-2 X 2-1 1 1-1 X 2-2 X 1-2 2
 21 juni C N.Makedonien-Holland -   0-4 2 1-3 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 0-2 2 1-3 2 1-3 2 1-4 2 1-2 2 1-5 2 1-3 2
 21 juni C Ukraina-Österrike -   0-0 X 1-1 X 1-2 2 2-0 1 1-2 2 1-0 1 0-0 X 2-0 1 0-1 2 2-0 1 1-1 X 1-1 X
 21 juni B Ryssland-Danmark -   1-1 X 1-2 2 1-2 2 2-2 X 1-3 2 1-2 2 1-1 X 1-1 X 0-1 2 0-1 2 2-2 X 1-1 X
 21 juni B Finland-Belgien -   0-4 2 1-3 2 0-4 2 2-1 1 0-4 2 1-3 2 1-4 2 0-4 2 0-3 2 0-3 2 0-2 2 0-3 2
 22 juni D Tjeckien-England -   0-2 2 0-2 2 1-2 2 2-3 2 0-2 2 1-2 2 2-2 X 1-3 2 1-4 2 0-3 2 0-4 2 1-2 2
 22 juni D Kroatien-Skottland -   2-1 1 2-0 1 3-1 1 2-1 1 2-1 1 2-0 1 3-0 1 3-1 1 2-2 X 1-1 X 2-1 1 2-0 1
 23 juni E Slovakien-Spanien -   0-2 2 0-2 2 1-2 2 1-3 2 0-2 2 0-2 2 0-4 2 0-2 2 1-3 2 0-2 2 0-4 2 1-3 2
 23 juni E Sverige-Polen -   1-0 1 2-1 1 1-1 X 2-1 1 1-0 1 1-1 X 3-2 1 1-1 X 0-1 2 2-1 1 2-2 X 2-1 1
 23 juni F Tyskland-Ungern -   3-0 1 3-0 1 3-0 1 4-2 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-1 1 2-1 1 3-2 1 4-0 1 3-0 1
 23 juni F Portugal-Frankrike -   1-2 2 1-2 2 2-2 X 2-1 1 1-2 2 1-2 2 3-2 1 0-1 2 3-3 X 1-2 2 2-2 X 1-1 X
 Tippade lag 1-4 Grupp A ItalienItalienSchweizItalienItalienItalienItalienItalienItalienItalienItalienItalien
SchweizTurkietItalienTurkietTurkietSchweizSchweizWalesWalesSchweizTurkietTurkiet
TurkietSchweizWalesWalesWalesTurkietTurkietSchweizSchweizWalesWalesSchweiz
WalesWalesTurkietSchweizSchweizWalesWalesTurkietTurkietTurkietSchweizWales
 Tippade lag 1-4 Grupp B BelgienDanmarkDanmarkDanmarkBelgienBelgienBelgienBelgienDanmarkBelgienBelgienBelgien
DanmarkBelgienBelgienRysslandDanmarkDanmarkDanmarkDanmarkBelgienDanmarkRysslandDanmark
RysslandRysslandRysslandFinlandFinlandFinlandRysslandRysslandRysslandRysslandDanmarkRyssland
FinlandFinlandFinlandBelgienRysslandRysslandFinlandFinlandFinlandFinlandFinlandFinland
 Tippade lag 1-4 Grupp C HollandHollandHollandÖsterrikeHollandHollandHollandHollandHollandHollandHollandHolland
ÖsterrikeÖsterrikeÖsterrikeHollandÖsterrikeUkrainaÖsterrikeUkrainaÖsterrikeUkrainaÖsterrikeUkraina
UkrainaUkrainaN.MakedonienUkrainaUkrainaÖsterrikeUkrainaÖsterrikeN.MakedonienÖsterrikeUkrainaÖsterrike
N.MakedonienN.MakedonienUkrainaN.MakedonienN.MakedonienN.MakedonienN.MakedonienN.MakedonienUkrainaN.MakedonienN.MakedonienN.Makedonien
 Tippade lag 1-4 Grupp D EnglandKroatienEnglandKroatienEnglandEnglandKroatienKroatienEnglandEnglandEnglandEngland
KroatienSkottlandKroatienEnglandKroatienKroatienEnglandEnglandKroatienKroatienKroatienKroatien
SkottlandEnglandSkottlandTjeckienSkottlandTjeckienTjeckienSkottlandSkottlandSkottlandSkottlandTjeckien
TjeckienTjeckienTjeckienSkottlandTjeckienSkottlandSkottlandTjeckienTjeckienTjeckienTjeckienSkottland
 Tippade lag 1-4 Grupp E SpanienSpanienSpanienSpanienSpanienSpanienSverigeSpanienSpanienSpanienSpanienSpanien
SverigeSverigePolenSverigeSverigeSverigeSpanienSverigePolenSverigeSverigeSverige
PolenPolenSverigeSlovakienPolenPolenPolenSlovakienSverigePolenPolenPolen
SlovakienSlovakienSlovakienPolenSlovakienSlovakienSlovakienPolenSlovakienSlovakienSlovakienSlovakien
 Tippade lag 1-4 Grupp F FrankrikeFrankrikeTysklandPortugalFrankrikeFrankrikePortugalFrankrikePortugalFrankrikeTysklandFrankrike
TysklandTysklandFrankrikeFrankrikePortugalPortugalFrankrikeTysklandTysklandPortugalFrankrikePortugal
PortugalPortugalPortugalTysklandTysklandTysklandTysklandPortugalFrankrikeTysklandPortugalTyskland
UngernUngernUngernUngernUngernUngernUngernUngernUngernUngernUngernUngern
 Tippade fyra bästa treor UkrainaPortugalPortugalTysklandTysklandPolenTysklandPortugalSchweizTysklandDanmarkTyskland
PortugalEnglandRysslandFinlandPolenTysklandPolenSlovakienRysslandRysslandUkrainaPolen
TurkietRysslandSverigeTjeckienUkrainaTurkietTjeckienSkottlandSverigeSkottlandSkottlandSchweiz
RysslandSchweizWalesWalesWalesTjeckienTurkietRysslandSkottlandÖsterrikePortugalRyssland
 Vilka lag går till kvartsfinal? ItalienBelgienDanmarkPortugalDanmarkBelgienSverigeDanmarkBelgienDanmarkTysklandTurkiet
DanmarkItalienPortugalFrankrikeBelgienEnglandEnglandItalienItalienItalienKroatienItalien
BelgienPortugalSchweizTysklandEnglandFrankrikeItalienHollandHollandHollandPortugalHolland
PortugalDanmarkTysklandSpanienFrankrikeItalienKroatienPortugalDanmarkTysklandItalienBelgien
FrankrikeSverigeKroatienSverigeItalienSpanienFrankrikeEnglandKroatienSverigeHollandSverige
KroatienFrankrikeSpanienHollandSpanienDanmarkHollandFrankrikePortugalFrankrikeRysslandFrankrike
SpanienTysklandFrankrikeItalienSverigeTysklandSpanienTysklandEnglandEnglandSpanienPortugal
TysklandSpanienItalienEnglandTysklandPortugalPortugalSpanienSpanienSpanienEnglandSpanien
 Vilka lag går till semifinal? FrankrikeFrankrikeKroatienPortugalEnglandBelgienSverigeFrankrikePortugalFrankrikeItalienFrankrike
BelgienTysklandFrankrikeFrankrikeFrankrikeFrankrikePortugalItalienDanmarkItalienTysklandItalien
HollandPortugalItalienSpanienItalienEnglandEnglandHollandHollandHollandEnglandBelgien
TysklandDanmarkTysklandSverigeTysklandDanmarkFrankrikeTysklandEnglandEnglandHollandPortugal
 Vilka lag går till final? FrankrikeDanmarkFrankrikePortugalEnglandEnglandPortugalItalienDanmarkFrankrikeTysklandFrankrike
TysklandPortugalItalienFrankrikeFrankrikeFrankrikeFrankrikeHollandHollandEnglandEnglandPortugal
 Europamästare FrankrikePortugalFrankrikeFrankrikeEnglandFrankrikePortugalItalienHollandEnglandEnglandFrankrike
 Hur många matcher i slutspelet går till förlängning?575354732343
 Hur många matcher i slutspelet går till straffar?343533322221
 Hur många mål görs i slutspelet?Minst 38Minst 38Minst 38Minst 38Minst 38Minst 38Minst 38Högst 37Minst 38Högst 37Minst 38Minst 38
 Gör båda lagen mål i finalmatchen?NejJaJaJaJaJaJaJaJaJaNejNej
 Hur många mål görs det i finalmatchen?234533433421
 Hur många hat-tricks blir det i turneringen?2 eller flerInga12 eller fler2 eller flerInga2 eller flerIngaIngaInga2 eller fler1
 Markus
Peterson
Peter
Ring
Anders
Rundkvist
Kristina
Rundkvist
Sebastian
Rydström
Tommy
Sahl
Jerker
Samper
Karin
Sandbrink
(1)
Karin
Sandbrink
(2)
Karin
Sandbrink
(3)
Karin
Sandbrink
(4)
Christoffer
Sandström
 Summa poäng8 3 7 3 5 6 4 8 7 12 5 6